Privacyverklaring

Winkelcentrum Nootdorp Parade hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijk herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt en wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook met grote zorg. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten zijn. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Deze verklaring is opgemaakt op 9 april 2020.

De Nootdorp app biedt een spaar- en communicatie programma aan voor klanten van eetgelegenheden. U kunt deelnemen aan ons programma door een account aan te maken via de Nootdorp app.

De Nootdorp App bevat een unieke QR-code die aan uw account is gekoppeld. U kunt uw account via de QR-code laten scannen op een Nootdorp locatie. Op deze manier spaart u punten die u kunt inwisselen tegen interessante aanbiedingen en / of gratis producten aangeboden door de Nootdorp locaties.

We zullen persoonsgegevens verwerken wanneer u uw account aanmaakt en de Nootdorp app gebruikt. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens verwerken wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld als u vragen heeft over onze diensten.

Ook verwerken wij persoonsgegevens van de contactpersonen bij Nootdorp locaties wanneer ze onze diensten afnemen.

Wie is de gegevensbeheerder?
Winkelcentrum Nootdorp Parade, is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die verwerkt worden via de Nootdorp website en de Nootdorp app, evenals de andere diensten die we aanbieden.
U kunt ons bereiken per e-mail via info@parade-nootdorp.nl.

Een account aanmaken en gebruiken
Registratie: een account aanmaken
U kunt een account aanmaken door de Nootdorp app te downloaden en een account aan te maken binnen deze omgeving. Wanneer u een account aanmaakt, verwerken we in ieder geval uw e-mailadres. Bovendien mogen we de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, telefoonnummer, postcode, land, geboortedatum, geslacht, wachtwoord dat u heeft opgegeven. We zullen ook een uniek accountnummer en een QR-code creëren die aan uw account wordt gekoppeld.

Gebruik van het account
Als u uw account gebruikt bij het kopen van producten of bezoeken van een locatie (u scant uw Nootdorp app), zullen we de volgende gegevens verwerken: uw QR-code, gegevens over de Nootdorp app Locatie (naam, adres en vestiging), tijd wanneer de Nootdorp app wordt gescand en het aantal punten of coupons verdiend met de aankopen of bezoek. Tevens verwerken wij uw gegevens op het moment dat u reageert op nieuwsberichten, berichten deelt of liked, polls invult of eetgelegenheden reviewed.

Gebruik van de Nootdorp app
Als u uw account gebruikt via de Nootdorp app, kunnen we uw locatiegegevens verwerken als u dit heeft ingeschakeld als optie op uw telefoon. Het is aan u of u wel of niet uw locatiegegevens wilt inschakelen en u kunt deze optie op elk gewenst moment weer uitschakelen. Daarnaast verwerken wij uw technische gegevens van uw telefoon om de Nootdorp app goed te kunnen laten functioneren zoals type telefoon, besturingssysteem en app-versie.

Gebruik van uw puntensaldo
In de Nootdorp app kunt u een overzicht van uw puntensaldo bekijken. Wanneer u punten inwisselt zal de Nootdorp app vastleggen wanneer u dat deed, bij welke Nootdorp app locatie uw punten in heeft gewisseld en welke producten of diensten u heeft aanschaft met uw punten.

Nieuwsbrief
Als u een nieuwsbrief of commerciële e-mail van ons opent, kunnen we vastleggen wanneer u deze hebt geopend en op welke segmenten u heeft geklikt.

Gegevens die u aan ons verstrekt
Als u onze website bezoekt, en u stuurt ons een bericht of neemt telefonisch contact met ons op en geeft persoonsgegevens aan ons door, bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft of een verzoek, zullen we in dat verband uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer of andere contactgegevens verwerken. Daarnaast, zullen we andere persoonsgegevens verwerken voor zover u deze openbaar maakt in uw vraag of verzoek.

Registratie als Parade Nootdorp locatie
Als u uw locatie als Nootdorp app locatie wilt opnemen ter promotie in ons spaarprogramma, moet u eerst een account aanmaken. Bij die gelegenheid vragen we u het volgende in te voeren aan persoonsgegevens: naam contactperso(o)n(en) , bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens alleen als daar een wettelijke basis voor is.

Toestemming
In bepaalde situaties kunnen we vooraf uw toestemming vragen voor de gegevensverwerking. De Nootdorp app vraagt ​​vooraf om toestemming om uw locatiegegevens te gebruiken. Wij vragen uw toestemming voor bepaalde direct-marketingactiviteiten voor zover wij daartoe verplicht zijn bij wet.

Gerechtvaardigd belang
We kunnen persoonsgegevens verwerken omdat we daar een legitiem belang bij hebben, of omdat de Nootdorp app locaties of andere derde partij waaraan we uw persoonlijke bekendmaken gegevens nodig hebben vanuit een legitiem belang. We hebben bijvoorbeeld een legitiem belang bij het beveiligen van onze systemen en het opsporen van onregelmatigheden. Onze interesse in het beveiligen van ons eigendom en systemen zal dat niet doen door onevenredig inbreuk te maken op uw rechten en vrijheden. De Nootdorp app locatie heeft een legitiem belang bij het uitvoeren van de gebruikelijke marketingactiviteiten voor zover dit niet opweegt tegen uw privacy belang.

Uitvoering van de overeenkomst
Wanneer u een account aanmaakt, heeft u met ons een overeenkomst gesloten. Wij bieden u een dienst aan die u accepteert en die is onderworpen aan onze Algemene Voorwaarden.

Profilering
We vinden het belangrijk om onze diensten waar mogelijk op uw voorkeuren af ​​te stemmen mogelijk en om u informatie te tonen die gemakkelijk te vinden is en relevant voor u. Daartoe kunnen we gebruikersprofielen opstellen. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat verschillende gebruikers verschillende informatie te zien krijgen.

Direct marketing
Wij bieden u de mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrieven en andere direct-marketingcommunicatie van ons. Als u daarmee heeft ingestemd kunnen we u ook berichten sturen over initiatieven van onze partners. U kunt zich eenvoudig afmelden voor onze communicatie via de link in de e-mails of het bijwerken van uw voorkeuren in uw account omgeving te allen tijde.

De Nootdorp app locatie kan u ook direct marketing communicatie sturen, bijvoorbeeld omdat u klant bent van de Nootdorp app locaties Bij deze direct marketing communicatie zijn wij niet betrokken. We hebben er geen controle over en zijn dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk in dit opzicht.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
In de eerste plaats verwerken wij uw persoonsgegevens zodat u er gebruik van kunt maken van uw account en alle bijbehorende services en functionaliteiten, zoals deelname aan ons spaar- en communicatie programma en daarmee aan promoties aangeboden door de Nootdorp app locaties. Meer in het bijzonder verwerken wij de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Toediening
 • Registratie van gebruikers en Nootdorp app locaties
 • Aanmaken en bijwerken van het account
 • Afhandelen van vragen en verzoeken
 • Verificatie van het account, controle op volledigheid

 • Diensten
 • Het verstrekken van uw account, Nootdorp app en de website en de diensten en functionaliteiten die erop beschikbaar zijn
 • Overzetten van gegevens over uw account naar Nootdorp app locaties voor het doel van de promoties en marketingactiviteiten van de Nootdorp app locaties
 • Gebruikers en contactpersonen op de Nootdorp app locaties op de hoogte houden
 • Gerichte aanbiedingen doen en suggesties en advies geven, afgestemd op onze servicegebruikers
 • De afspraken met onze servicegebruikers nakomen, het uitvoeren van serviceovereenkomsten en andere overeenkomsten
 • Verbeteren van onze dienstverlening, uitvoeren van analyses om dit te doen om onze dienstverlening te optimaliseren

 • Naleving en beveiliging
 • Het naleven en handhaven van onze Algemene Voorwaarden
 • Voorkomen en opsporen van illegale activiteiten, fraude en inbreuken op onze veiligheidsmaatregelen
 • Het naleven van wet- en regelgeving, rechterlijke uitspraken en bevelen, het voldoen aan verzoeken van overheidsinstanties
 • Behandeling van claims en klachten
 • Bescherming van onze activiteiten, onze rechten, privacy, veiligheid en eigendom

 • Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
  Onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens op een need-to-know basis. Al onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn werkzaam binnen de Europese Economische Ruimte (EER). In bepaalde situaties kunnen we persoonsgegevens delen met derden partijen. We zullen dit alleen doen als dit nodig is voor onze diensten en als dit nodig is in overeenstemming is met de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

 • We kunnen persoonsgegevens delen met Nootdorp app locaties waar u uw account gebruikt. We zullen de persoonsgegevens delen met de Nootdorp app locaties die betrekking hebben op uw spaaractivteiten bij de Nootdorp app betrokken locatie, ingewisselde spaardoelen, evenals uw kaartnummer, QR-code, naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, adres en telefoonnummer. Ook reacties op nieuwsberichten van de Nootdorp app locatie, alsmede participatie in polls of reviews van de Parade Nootdorp locatie worden gedeeld. De Nootdorp app locaties zijn onafhankelijke gegevens verwerkers met betrekking tot de verdere verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat de Nootdorp app locaties zelf beslissen op welke manier en voor welke doeleinden ze uw persoonsgegevens zullen verwerken. We hebben hier geen controle over en zijn ook niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de Nootdorp app locaties uw persoonsgegevens verder verwerken. Als u wilt weten hoe de Nootdorp app locaties uw persoonsgegevens verwerken, aarzel dan niet om contact op te nemen met de betreffende Nootdorp app locatie.

 • We kunnen persoonsgegevens delen met (voorgestelde) rechtsopvolgers of investeerders als ze voornemens zijn onze dienstverlening voort te zetten of eraan deel te nemen.

 • We maken gebruik van dienstverleners voor aspecten zoals het hosten van de website en de Nootdorp app. Voor zover deze dienstverleners namens ons persoonsgegevens verwerken, zullen wij de afspraken vastleggen in een verwerkersovereenkomst.

 • We zullen persoonsgegevens alleen delen met toezichthoudende autoriteiten, bevoegde autoriteiten en onderzoeksinstanties indien en voor zover zoals we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 • Zijn uw persoonsgegevens veilig?
  We zullen te allen tijde zorgen dat het platform (CMS Dashboard, iOS en Android app) voldoet aan de wettelijke, technische en organisatorische verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals bekend op moment van aangaan overeenkomst.

  We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die we verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen we onze systemen en applicaties in overeenstemming met de informatiebeveiligingsnormen die momenteel actueel zijn. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met onze service providers en verplichten hen om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

  Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?
  Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen de EER. Omdat we gebruik kunnen maken van de diensten van verwerkers die hun hoofdvestiging buiten de EER hebben, kan niet worden gegarandeert dat we persoonsgegevens delen met organisaties buiten de EER, direct of indirect. Waar dit het geval is, nemen we passende maatregelen om een ​​dergelijke verwerking te legitimeren.

  Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
  We bewaren persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring. Dit betekent dat wij persoonsgegevens in ieder geval verwerken zolang u gebruik van maakt onze diensten, inclusief het gebruik van uw account.

  Als u als ondernemer uw account niet meer wenst te gebruiken, of als u als Nootdorp app locatie niet langer wenst deel te nemen aan ons spaar- en communicatie programma en stopt met het aankopen van onze diensten, kunnen we uw persoonsgegevens voor een periode van maximaal twee jaar bewaren na het einde van onze relatie, tenzij een specifieke wet een andere minimale bewaartermijn voorschrijft. Als u heeft aangegeven dat de Nootdorp app uw locatiegegevens mag gebruiken dan is daarbij realtime informatie betrokken. Deze gegevens zullen niet worden opgeslagen.

  Verzoeken om toegang, rectificatie en verwijdering
  Volgens de wet kan elke betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de rechten uitoefenen van zijn of haar persoonsgegevens. U heeft recht op inzicht, rectificatie en het wissen van uw persoonsgegevens. Als u een account heeft, kunt u uw gegevens gemakkelijk bekijken door in te loggen met uw account via de Nootdorp app. Binnen uw accountomgeving, kunt u bepaalde persoonsgegevens wijzigen. Wilt u uw gegevens laten wissen dan vindt u bovenaan deze Privacyverklaring ​​onze contactgegevens, mogelijk vragen we u om informatie aanvullende informatie om uw identiteit vast te stellen.

  Klachten
  Als u klachten heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens weergegeven bovenaan deze Privacyverklaring. Wij helpen u graag verder om een oplossing te vinden. Als deze pogingen niet succesvol zijn, kunt u zich wenden tot Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

  Wijzigingen
  We streven er voortdurend naar om onze diensten te optimaliseren. Dit kan inhouden dat wij wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens die we van u vragen en die we verder verwerken. Ook kan er een wijziging in regelgeving zijn die ons noodzaakt wijzigingen aan te brengen. Daarom passen wij van tijd tot tijd onze privacyverklaring aan en raden wij aan om deze regelmatig te controleren.